ABDL i Niezaspokojone Potrzeby z Dzieciństwa: Zrozumienie i Wsparcie

ABDL (Adult Baby/Diaper Lover) to termin opisujący dorosłe osoby, które czerpią komfort z zachowań lub przedmiotów związanych z niemowlęctwem. Chociaż często mylnie interpretowany, ABDL może być związany z niezaspokojonymi potrzebami emocjonalnymi z dzieciństwa. Zrozumienie tego zjawiska jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i empatii.